array(6) { ["active"]=> string(1) "A" ["status"]=> string(1) "A" ["vacant"]=> array(1) { ["$ne"]=> string(1) "N" } ["out_of_range"]=> array(1) { ["$ne"]=> int(1) } ["frozen"]=> array(1) { ["$ne"]=> int(1) } ["$or"]=> array(2) { [0]=> array(1) { ["coordinates"]=> array(1) { ["$geoWithin"]=> array(1) { ["$center"]=> array(2) { [0]=> array(2) { [0]=> float(100.571073) [1]=> float(13.848135) } [1]=> float(0.03) } } } } [1]=> array(1) { ["school_list"]=> object(MongoId)#19 (1) { ["$id"]=> string(24) "5797047e402fecd85d50cc45" } } } } อพาร์ทเม้นท์ ให้เช่า แถว ม.เกษตรศาสตร์ | HostelHunting

ม.เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตรก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศใน พ.ศ. 2486 รัฐบาลได้ปรับปรุงและรวมกิจการของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนกับโรงเรียนวนศาสตร์ (เดิมคือ โรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่) มาเป็น ม.เกษตรศาสตร์ แรกเริ่ม ม.เกษตรศาสตร์ เปิดสอนเฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้น แต่ต่อมาได้ขยายสาขาวิชาครอบคลุมทั้งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558ซึ่งมีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

การประเมินของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยจัดการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาผลปรากฏว่าในการประเมินครั้งที่ 3 ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับการประเมินในระดับดีมากในสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช (Pest Management) จากภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรอีกทั้งยังเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติอีกด้วย

ปัจจุบัน ม.เกษตรศาสตร์ มี 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งยังมีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีอีกหนึ่งแห่ง


ทุกคำถามสำคัญเสมอ

สวัสดี!
กำลังมองหาที่พักใกล้Kasetsart University?
เราสามารถติดต่อคุณที่นี่ได้มั้ย?
มีบัญชีอยู่อยู่แล้ว?เข้าสู่ระบบ
ฉันได้อ่าน,เข้าใจและยอมรับวาระและนโยบายส่วนบุคคล